Zveme Vás

V současnosti je Tělovýchovná jednota Jiskra Dobronín tvořena třemi sportovními oddíly.

Oddíl kopané

Oddíl sdružuje téměř 170 fotbalistů, od předškoláků hrajících turnaje přípravek až po matadory, kteří pamatují hřiště v místě dnešní ZŠ, a kteří se dnes utkávají s týmy "starých pánů" ze širokého okolí. K hlavním úkolům oddílu patří především výchova mladých sportovců, jejich zapojování do práce ve prospěch TJ, organizace a příprava soutěží, ve kterých týmy reprezentují naši obec a péče o fotbalový areál s kabinami, který je majetkem obce. Strukturu dobronínských týmů tvoří A-tým dospělých, B-tým dospělých, dorostenci, žáci a přípravka, kteří působí v okresních přeborech. A nakonec již zmiňovaný tým Staré gardy, který se účastní turnajů, ale i jednotlivých měření sil s podobnými celky.

Oddíl volejbalu

Nejen svojí širokou členskou základnou , ale i velice kvalitním zázemím je další důležitou složkou Tělovýchovné jednoty. Oddíl tvoří sportovní přípravka s cílem naučit děti prvního stupně zákl. školy základům volejbalu. Důraz je kladen na sportovní všestrannost a vložené úsilí vedoucích je odměněno viditelným pokrokem sportujících dětí. Družstvo mladších žákyn tvoří 13 děvčat, které se účastní meziokresního přeboru družtev v minivolejbalu. Cílem této soutěže je rozvíjet základní herní činnosti jednotlivce v kontextu skutečného utkání. Problémem této kategorie je malý počet hráček stejného věku, který může v budoucnu komplikovat jejich zapojení do šestkového volejbalu. Vyšší věková kategorie zahrnuje starší žákyně, kadetky a juniorky . V kategorii žen má Dobronín v současné době jen jedno družstvo. Tým žen nyní úspěšně bojuje v okresním přeboru Okresní a krajský přebor hrají také muži. Celkově se oddíl volejbalu poměrně úspěšně snaží budovat navazující mládežnické kategorie, což je nesnadný úkol i pro velká města s větším počtem dětí.

Oddíl lyžování

Nově založený oddíl lyžování se úspěšně zapojil do Lyžařského poháru Vysočiny. Dospělí i děti se účastní závodů ve sjezdovém i běžeckém lyžování.

Tenis

Dobré zázemí antukových kurtů již po několik sezon využívají přátelé tenisu, kteří se účastní Dobronínské tenisové pyramidy a několik z nich i Jihlavské amatérské tenisové ligy.

Aerobik

Do této kategorie musíme zařadit především všechny ženy cvičící aerobik. Pod vedením cvičitelek Renaty Kosakové a Ilony Kotačkové tak navazují na dlouholetou tradici cvičení žen v Dobroníně.

Volnočasové aktivity

Nohejbal, florbal, plážový volejbal, malá kopaná, cykloturistika, víceboje a různé turnaje pro členy i ostatní rekreační sportovce.