Zveme Vás

Historie Tělovýchovné jednoty a sportování v Dobroníně.

Poděkování patří ing.Ivo Mikuláškovi, který dostupná fakta zpracoval a k 50.tému výročí založení TJ uspořádal do brožury "50. let sportu v Dobroníně."
     

Úplné začátky sportu v Dobroníně.

Rok 1951 je udáván jako období vzniku tělovýchovné jednoty s názvem TJ Jiskra Dobronín. Avšak již na jaře roku 1911 byla založena DTJ (dělnická tělovýchovná jednota) Německý Šicndorf s velmi širokou členskou základnou. K zakládajícím členům patřili: Josef Holík, František Hudík, František Schránil. Jednota měla muže, ženy, dorost i žactvo a k hlavní náplni patřilo cvičení v prostných, nářaďový tělocvik, ale i lehká atletika. První nesmělé začátky zde měla i kopaná, které říkali čutaná. Ta využívala tehdy pro svoje klání prostor u nádraží, kde se ještě dnes říká "Na Praze". V roce 1921 byla založena tzv. FDTJ, která měla své zástupce na slavné spartakiádě v Praze na Maninách. Byli jimi Bernard, Herbst, Hoskovec, Mačura a Mrva. Organizace zanikla v důsledku tíživé hospodářské situace ve třicátých letech.

Od sokolské jednoty ke spartakiádám.

Teprve po roce 1945 ustavením Závodní sokolské jednoty při závodě místních skláren byla obnovena sportovní a tělovýchovná činnost. V této době hrály důležitou roli v činnosti jednoty odbory a v této době také vznikl současný název TJ Jiskra Dobronín. A nebyli to pouze muži, kdo stál u tělovýchovných aktivit této doby. Dlouholetá cvičenka a funkcionářka paní Běla Pospíšilová vzpomíná: "Koncem roku 1945 jsem absolvovala cvičitelskou školu v Jihlavě. Nacvičovalo se tenkrát ve škole a v sále. Na slet v roce 1948 jelo se mnou 54 žen a nechyběla také mužská složka vedená W. Kubou a Mašínem. Před odjezdem se sešli občané, aby vyjádřili cvičencům podporu a dělali to různě podle možností. Někdo podaroval obilím, někdo lístky a našlo se i prase. Dobronín byla jedna z obcí s nejvíce cvičenci. Většinou jsme se scházeli ke cvičení hlavně před slety (později spartakiádami) a nutno říci, že Dobronín na žádné z těchto akcí nechyběl". Největší počet cvičenců odjel z Dobronína do Prahy právě při 1.Celostátní spartakiádě v roce 1955. Bylo to 32 žen opět pod vedením paní Běly Pospíšilové, 12 mužů v čele s tehdejším ředitelem skláren Františkem Schneidrem a 16 dorostenek pod vedením Růženy Marounkové. Celkový počet nacvičujících včetně mládežnických složek přesáhl počet 200. V roce 1960 cvičilo v Praze 16 mužů, mezi nimi Kuba, Kabelka, Myslivec, Kolouch, Dolejší. Počet cvičenců měl však sestupnou tendenci, neboť v roce 1975 cvičilo 12 mužů, v roce 1970 pět mužů a nakonec již pouze tři. V roce 1968 odjeli dokonce dobronínští cvičenci spolu s kolegy z Polné a Jihlavy šířit myšlenky cvičení na Slovensko. Poslední sportovní okrskový den se konal v roce 1985 a cvičení se zúčastnilo 8 družstev.

Cvičení pro ženy.

Pokračovatelem těchto tělovýchovných aktivit se později stalo cvičení pro ženy. Za dlouhou dobu jeho trvání se zde vystřídala řada jmen. Je těžké jmenovat je zde všechny a tak si připomeňme alespoň některá. Začínaly Hodačová, Merunková, Straková, p.uč. Nosálová a další. Ve vedení aerobiku se vystřídaly L. Polreichová, Kružíková, Neufingerová, Laňková, Čechmánková, Z.Ganswohlová. V letech 1987-97 vedla cvičení pro ženy p. Kravčíková se zaměřením na kalanetiku. Od roku 1997 vede cvičení žen p.Renata Kosaková, která v této funkci působila již v období 1983-87. V současnosti mají ženy dokonce na výběr. V prostorách Základní školy byla v roce 2006 dokončena přestavba starých skladových prostor na "malou tělocvičnu", kde mohou ženy navštívit také aerobní cvičení pod vedením p.Ilony Kotačkové. Mezi tradiční zajímavé akce patří Den ženy, kdy cvičení probíhá od 9:00 do 14:00 hodin a je zpestřováno předtančeními mládeže, přehlídkami spodního prádla a ukázkami kosmetiky.

Házená

Tento nový sport byl v Dobroníně založen v polovině šedesátých let. Jako první začali na školách provádět nábor p.Široký z Třeště a p.Pádivý z Dolní Cerekve. Ti také organizovali první okresní přebory formou turnajů. Hned na prvním turnaji obsadily dobronínské žákyně druhé místo za pořádající Třeští. Postupně se házená stala jedním z nejmasovějších mládežnických sportů v Dobroníně. Stalo se tak díky trenérskému úsilí manželů Vybíralových a později díky neúnavné práci trenérů Krpálka a F.Nedomy. Do soutěží byla tehdy zapojena čtyři mládežnická družstva a ještě minižáci. Na další rozvoj házené měl rozhodující vliv přebor ČSR pro starší žákyně, který pořádala Jiskra Dobronín 16.-18.června 1972. Přeboru se zúčastnilo osm nejlepších družstev z Čech a Moravy. V rámci přeboru zde byl proveden také tah sportky a natáčela zde Čs. televize. Akce se zúčastnilo 1000 diváků a byla potvrzením priority mezinárodní házené v Dobroníně v tomto období.

Hokej

Rozhodující slovo padlo jednoho říjnového večera po divadelní zkoušce ve staré škole "U Šlosniklů". Tehdy stáli u zrodu oddílu ledního hokeje Walter Kuba, Sláva Křivánek, Zdeněk Křivánek a Slávek Buryška. Na vlastní ledovou plochu už nebyl čas a tak se svědkem prvního historického utkání stal rybník Valcha. Narychlo vyrobené mantinely byly vysoké asi 30 cm a vznikly stejně jako kovové branky s pomocí údržby místních skláren. Na hřišti tehdy byla jedinná čára - ta půlící.Když na led dne 26.12.1951 nastupoval náš první soupeř Polná, ukazovala rtuť teploměru 10 pod nulou. Utkání skončilo smírně 3:3. Polná vedla již 2:0 a později 3:2, ale potom se probudili domácí fandové, kteří měli ve dvou stovkách zvědavců jasnou převahu. V padesátých letech byla tradičním soupeřem Dobronína Ledeč. Poměrně bohatý soupeř a navíc na odpovídající herní úrovni. A Dobronín v Ledči vždycky táhl diváky. Proto dobronínským pořadatelé v Ledči platili až 1200,-Kč. Tento obnos stačil nejen na cestu vlakem, ale i na zastavení zvláštního nočního rychlíku v Dobroníně, které stálo 200 korun. Začátky hokeje však zdaleka nebyly lehké. V Jihlavě ani v Havlíčkově Brodě tehdy stadiony ještě nebyly, a tak se střídavě jezdilo do Pardubic nebo do Kolína. A jak? Obyčejnou nákldní "Erenkou" s plachtou a pár bednami vystlanými dřevitou vatou. Druhý dopravn í prostředek byl autoutobus, který dostal jméno Gagarin. I ten byl později vystřídán starším autobusem Škoda RND zakoupeným z Horáckého divadla. Po provedení nového nástřiku byl pojmenován Modrý šíp. Po sezóně 1959-1960, když mužstvo sestoupilo z tehdejší I.B třídy, bylo třeba začít hledat nové cesty dobronínského hokeje. Novodobou historii hokeje začali psát v sezoně 1962-63 žáci. V žákovském týmu bylo tehdy vyjímečně mnoho hokejem posedlých talentů. V družstvu se objevují jména Schránilové, K.Hofman, Štefko, Sobotka, Matějíček, Sedláček, Filip, Brankář P.Kružík. Toto družstvo utuýené soustředěním ve Chřenovicích u Ledče n.S. sehrálo výbornou sezónu bez jediné porážky. Dobronínští žáci 18x vyhráli a 6x remizovali. Ve finále nejprve remizovali 3:3 v Jihlavě a v odvetě pak doma Jihlavu porazili 4:1. Již v další sezoně 1963-64 přešlo celé žákovské družstvo do kategorie dorostu,kde si vedlo stejně úspěšně. Vyhrálo s jedinou porážkouokresní přebor dorostu okresu Jihlava a vybojovalo tak postup do krajské soutěže. Dalším významným mezníkem byla sezona 1971-72 kdy poprvé v dějinách našeho hokeje vybojovali muži postup do přeboru kraje. Družstvo hrálo ve složení: Prokeš, Strakoň,Kružík brankáři, K.Kabelka, Z.Jungvirt, Štefko, P.Schránil obránci, Čurda, J.Jungvirt, Jaroš, Krajner, Matějíček, Sobotka, Kubík, Flesar, M. a J.Sedláčkovi, K.Hofman útočníci. V této soutěži se hokejisté udrželi až do roku 1975. V sezoně 1975-76 vítězství v okresním přeboru, 1976-77 vítězství v KP II. V roce 1980 se družstvo mužů vrací do okresního přeboru. Připomeňme si ještě několik jmen z jubilejní třicáté sezony, kdy muži skončili na 3. místě okresního přeboru, žáci na 2.místě. Brankáři - M.Satrapa, J.Vomela, obránci - J.Fibikar, J.Holík, J.Mlsna, J.Štefko, útočníci - M. Dočekal, R.Hofman, L.Jaroš, J.Jungvirt, S.Kliment, J.Krejčí, J.Matějíček, M.Přech, L.Rychlý. Nestorem dobronínského hokeje i dnes stále zůstává p.Walter Kuba s 16ti odchytanými sezonami v dobronínském dresu.

Kopaná

Bylo to na jaře roku 1951, kdy z iniciativa několika obětavých sportovců byla podnětem k vybudování hřiště na kopanou v místě, kde dnes stojí základní škola. Oddíl kopané byl zařazen do okresního přeboru H.Brodu a prvním soupeřem byl přímo H.Brod. Zápas byl ale rozhodčím předčasně ukončen, neboť stálý déšť proměnil po poločase hřiště v bažinu. Rok 1952 byl nástupem k postupu do krajské soutěže. Byl uspořádán II.ročník o putovní pohár, ve kterém zvítězil Sokol Polná ve finále nad Dobronínem 2:1. V mistrovské soutěži jsme skončili na 2.místě za Polnou. V roce 1953 se podařilo nad Polnou v kvalifikačním utkání zvítězit a postoupit. Není třeba zdůrazňovat, že kopanou v létě hráli téměř všichni hokejisté. V sezoně 1953-54 obsadili muži v KP 11.místo, protože jim bylo několik zápasů zkontumováno. Příčinou byla skutečnost, že vojáci místní posádky neměli souhlas ke startu za civilní družstva. Na zápasy se v té době chodilo dívat až 200diváků. V dalších sezonách se hráli okresní soutěže. V roce 1953 se zapojilo i družstvo žáků, ktří se v sezoně 1959-60 zúčastnili KP. Zrušením hřiště na místě dnešní základní školy byla úspěšná éra Dobronínského fotbalu přerušena. Po uzavření hřiště odešli do Stříteže J.Holík, K.Fiala, M.Sedláček,V.Sedláček, B.Buryška, V.Satrapa, M.Satrapa, M.Drábek, S.Houšť, P.Vaněk, M.Kubík, J.Ca ha. Do družstva, Které tvořilo základ novodobého dobronínského fotbalu, se po 17ti letech vrátili jen někteří: J.Mlsna, A.Prchal, B.Vacata, M.Prchal, Z.Moravec, L.Raus, M.Bratršovský, J.Petřivý, J.Laňka, L.Laňka, J.Sobotka, J.Hypeš, M.Hrala, J.Holub, L.Rychlý. Po 20letech bylo založeno družstvo žáků, které se v roce 1983-84 zúčastnilo okresního přeboru. Protože v Dobroníně nebylo fotbalové hřiště, odehrávaly se zápasy ve Ždírci. Vedoucím a trenérem byl J.Petřivý. Celkově vtomto ročníku žáci získali 6 bodů a obsadili 9 místo. V roce 1980, položením kanalizace, začalo budování nového hřiště na místě zavezené skládky odpadů. Hlavní role při výstavbě se ujalo zěmědělské družstvo Budovatel Dobronín, pomohly také Sklárny Bohemia a MNV. V letech 1981-85 bylo vybudováno pískové hřiště v prostoru dnešní travnaté plochy. Jako první šatny posloužil vyřazený železniční vagon.Největší zásluhy na vybudování hřiště měli p.Hostovský, J.Klusáček a B.Jakubů. Hřiště bylo slavnostně otevřeno turnajem žáků v srpnu 1985. Jako další bylo vybudováno tréninkové škvárové hřiště, které stojí stejně jako dnešní travnatá plocha na místě bývalého smetiště. V roce 1986-87 se činnost oddílu kopané rozšířila. Bylo založeno družstvo mužů, když se vrátili hráči z okolních vesnic, pod vedenín p. J.Mlsny. Družstvo dorostu, ve kterém již nastoupila řada žákovských odchovanců, se pod vedením p.J.Klusáčka zapojilo do okr. přeboru. V tomto roce také bylo založeno družstvo přípravky, které se ale účastní pravidelné soutěže až od sezony 1987-88. V letech 1989-90 započala výstavba nových kabin za finanční podpory Obecního úřadu a společnosti Dobrosev. V roce 1991 byla založena dnešní travnatá plocha. V sezoně 1993-94 bylo založeno družstvo muži "B" a "A" postoupilo do okresního přeboru, který hraje dodnes. V letech 1993-95 byl fotbalový areál upraven do současné podoby. Dostavbu financoval OÚ a stovkami brigádnických hodin se na ní podílela celá TJ. Stavební materiál v hodnotě 150000,-Kč zajistil sponzorsky p. J.Kosak. V roce 1995 pro běhla kolaudace areálu za přítomnosti zástupců všech podílníkůna výstavbě - OÚ, ČSTV, ACHP, Dobrosevu, Skláren a Ferony.

Volejbal

Historii volejbalového oddílu začala psát na přelomu padesátých a šedesátých let nepočetná skupinka mužů, mezi kterými byli Buryška, Kotlík, Zákostelecký, Pátek a další. Zprvu rekreační volejbal se velmi rychle ujal a později se přidaly i ženy a dorostenci - všichni v okresních soutěžích. Družstvo žen se však po dvou odehraných sezonách rozpadlo a stejný osud potkal i dorostence. Muži však vydrželi a řadu let potom hráli úspěšně druhou nejvyšší krajskou soutěž KP II. K hráčům tehdejšího úspěšného družstva patřili J.Krajner, J.Jungvirt, K.Hofman, V.Pospíšil, Čumpl, Dvořák, P.Schránil, S.Schránil,F.Ujčík a další. A tak po odkoupení močálovité louky za hokejovým hřištěm, která byla zavezena odpadovým materiálem při výstavbě nové budovy sklářské pece, byl v tomto prostoru vybudován nový antukový kurt. 11.srpna 1966 sehráli na novém hřišti přípravné utkání dokonce reprezentanti ČSSR. Stejné družstvo se stalo o 14 dní později v Praze mistry světa. Mezi další aktivity volejbalistů patřil tradiční letní turnaj o putovní "Haškův džbán". Hrávala v něm družstva Dynamo Jihlava, Jiskra H.Brod, Slavoj Polná, ale i hosté z Jaroměře a družstvo z Rostocku v NDR. Mužstvo mužů dosáhlo výkonostního vrcholu na přelomu 60. a 70. let, kdy hrálo v horní polovině mistrovské tabulky. Po odchodu některých hráčů se mužstvo v polovině 70.let rozpadlo. Oživení nastalo v roce 1988, kdy došlo k mobilizaci stávající hráčské základny, posílené o R.Musila a družstvo mužů se zapojilo do okresního přeboru. Další posilou byl v roce 1991 I.Mikulášek. Sezónu 1992-93 sehrálo družstvo naposledy bez výpomoci přespolních hráčů. Do družstva se vrátil i člen úspěšného krajského týmu K.Hofman. V silné konkurenci okresního přeboru A.třídy družstvo vybojovalo řadu utkání, nejdramatičtější v Brtnici, kde zvítězilo 3:2. Nadále se však stále projevuje nedostatek mladých hráčů a po odchodu R.Musila se již družstvo neobejde bez pomoci vojáků a přespolních hráčů, většinou z Polné a Přibyslavi. Takto doplněné mužstvo se drží v okresním přeboru A do třetího místa. Obdobné problémy postihují i družstvo žen, kde zejména po odchodu J.Musilové chybějí hráčky. Nutnost podpory mládežnického volejbalu pochopil nejdříve K.Hofman, který v roce 1993 zorganizoval 1.ročník volejbalového turnaje Bohemia Crystal Cup. Pořádání tohoto turnaje se opravdu stalo velkou motivací pro místní hráče. V současné době věnuje oddíl volejbalu práci s mládeží velkou pozornost. Již od roku 1998 se účastní družstvo žákyň Ligy Vysočiny. V sezoně 2000-2001 se do této soutěže zapojila i družstva žáků a dorostenců, mladší žákyně se zúčastnily zimní ligy v minivolejbalu. Kromě těchto soutěží proběhla v roce 2001 u příležitosti 50.let sportu v Dobroníně také školní liga, do které byli zapojeni žáci třetích až sedmých tříd. V sezoně 2004-2005 se družstvu mladších žáků pod vedením V.Berky podařilo vyhrát KP a ještě v tomtéž roce toto družstvo postoupilo jako nejlepší z kraje Vysočina na turnaj školních družtev do Pelhřimova. V sezoně 2006/2007 tito hráči (Beránek J., Henzel J., Dvořák P., Sehnal I., Bratršovský O., Laňka L., Jonáš M., Hubka Z.) pod vedením L.Berkové a V.Berky zvítězili v KP kadetů a juniorů.

Bohemia Crystal Cup (Volejbal Cup Dobronín)

V roce1993 zorganizoval p.K.Hofman první ročník tohoto volejbalového turnaje. Tato výnamná sportovní událost v dalších letech přerostla v mezinárodní turnaj juniorek na špičkové úrovni. První ročník byl pořádán ve spolupráci se Slavojem Polná, a v Polné se také odehrála část utkání. Vzhledem k velkému úspěchu prvního ročníku se K.Hofman pustil do nelehké práce rozšíření volejbalových kurtů, v prostoru hokejového stadionu, který nebyl díky stále horším zimám a nedostatku zájemců o údržbu využíván. Na vybudování antukového areálu se kromě K.Hofmana podílela řada členů Jiskry v čele s V.Berkou, J.Lukschem, L.Neufingrem. Pomohla i řada dalších fandů. Od druhého ročníku se tedy hostitelem turnaje stal pouze Dobronín. Bohemia Crystal Cup si vydobyl pozici turnaje, kde se sjíždějí špičky ČR spolu s týmy ze Slovenska a dalších zemí, aby si před začínající sezonou ověřili svoji připravenost. Tradičně zde nechybí mistr ČR v kategorii mladších dorostenek a v roce 2000 se turnaje zúčastnili tři hráčky a oba trenéři z týmu mistryň Evropy. Turnaj je svou propracovanou organizací a herní náročností ideální pro předsezónní testování herní, fyzické i psychické odolnosti hráček. Na organizaci turnaje se kromě členů TJ Jiskra Dobronín podílí také trenér reprezentačního týmu kadetek ČR p.A.Novák a v posledních letech mu hodně svého času věnuje i p.I.Mikulášek. Je dobře, že na turnaji této úrovně se prosazují i družstva z regionu (Jihlava, H.Brod, Třebíč). Z dobronínských hráček se na turnaji poprvé objevila P.Hofmanová a později M.Lukschová a L.Berková, které v dresu Modety Jihlava získaly v roce 1998 druhé místo, když ve finále podlehly úřadujícímu mistru ČR KP Brno. V roce 2007 ztrácí turnaj svůj tradiční název (zánik skláren Bohemia), ale i pod novým názvem Volejbal Cup Dobronín 2007 se ho účastní 24 mužstev z České republiky, Slovenska a Chorvatska.
ing. Ivo Mikulášek (aktualizace 4.4.08 Daniel Bratršovský)